google-site-verification=68wFzI7txBuJk5-nHDy4uhuMVxIXoTrTXY9IHGm1Bcg
ev temizli?i,insaat sonras? temizli?i,tas?nma temizli?i,tas?nma temizli?i,apartman temizli?i,banka temizli?i,okul temizli?i,hastahane temizlii,fabrika temizli?i,depo temizli?i,

koltuk y?kama

Koltuklar?m?zda günün büyük bölümünü geçiriyoruz. Evde misafirlerimizi, i?yerinde konuklar?m?z? koltuklar?m?zda a??rl?yoruz. Prestijimiz ve ya?am alan?m?z?n birer parças? olan koltuklar?n?z?n kirlendi?ini dü?ünüyorsan?z, tamamen organik ürünleriyle yeni nesil koltuk y?kama uzman? GÜLMÜ? TEM?ZL?K, Yerinde Koltuk Y?kama hizmetiyle de titizlik ve temizlik arayanlar?n emrinde.

Koltuklar?n?z Yerinde Y?kans?n, ?lk Günkü Gibi Parlas?n

GÜLMÜ? TEM?ZL?K olarak yerinde koltuk y?kama hizmetini sadece i?inin uzman?, iyi e?itilmi? personelle ve s?cak buhar veren son teknoloji makinelerle sunuyoruz. Koltuklar?n?z hangi ebatta ve hangi cins olursa olsun sizin yerinizde kolayca y?kan?yor, ilk günkü gibi ???l ???l ve tertemiz oluyorlar. Mekanlar?n?z?n havas? de?i?iyor.

Bakterilere, Virüslere, Maytlara Kar?? %100 Etki

Koltu?unuzun kirlenmesi demek, yüzeyinden ba?lay?p k?l?f?n içine kadar sinen kir, ya? ve toz tabakas? demektir. Bu tabakalar sadece kötü görünmekle kalmaz, ayn? zamanda bakteriler, virüsler ve maytlar için de mükemmel ço?alma ortam? sa?lar. Siz ve sevdikleriniz gün boyunca havaya yay?lan bu kir zerrelerini solumak zorunda kal?rs?n?z. Bu durum sa?l???n?z için ciddi tehdit demektir. Tek gerçek çözüm ise güvenilir ve uzman bir adresten profesyonel koltuk y?kama hizmeti almakt?r.

banka temizli?i