banka temizli?i okul hastahane banka apartman temizligi çocuk bak?c?l?k hizmeti

in?aat sonras? temizlik

?N?AAT SONRASI TEM?ZL?K

Temizlik i?lemlerinde en çok zorlan?lan ve zahmetli olan yanlardan biri olan in?aat sonras? temizlik ki?inin daha fazla yorulmas?na  neden olabilir. ?n?aat sonras?nda kalan harçlar ve kullan?labilir bir alana sahip olmak için alan?n bir an önce temizlenmesi gerekir. Bu nedenle yard?ma ihtiyaç duyulabilmektedir. Ev ya da farkl? alanlarda in?aat sonras?ndaki temizlik için gerekli olan birçok malzeme bulunmaktad?r. ?n?aat sonras?nda olu?an…

Diğer Hizmetler

Garantili ve onayli? temizlik için bize ulasin